Medlemsinformation

Varmt välkommen att delta i SPRF:s aktiviteter och
sammankomster .

SPRF avd 256 i Nyköping är en liten pensionärsförening, men
vi har sammankomster med program varje torsdag med undantag
av juluppehåll. Vi avslutar varje möte med kaffe och
något gott därtill.

Alla möten äger rum kl.13.30 på plan 3, A-salen, Pensionärernas hus
Västra Trädgårdsgatan 53, om inget annat meddelas.
Under aktiviteter och resor kan du läsa om
många intressanta aktiviteter och resor.
Under Studiecirklar mm om våra övriga aktiviteter tillsammans
med SPF.

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden
ideell organisation, som företräder medlemmarna
och för deras talan i gemensamma intressefrågor.

Även om vi är en liten pensionärsorganisation kan vi påverka
samhällsutvecklingen
genom Kommunala Pensionärsrådet (KPR) på
kommunal nivå, Länspensionärsrådet (LPR) på länsnivå och inte
minst genom vårt mycket aktiva Förbund på riksnivå.

Vi har förmånliga avtal med bl. a. Länsförsäkringar, Folksam,
Viking Line och SJ.

Föreningens lokaler m m Föreningen håller sina möten och har sin expedition i
Pensionärernas Hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Plan 3,
Nyköping. Där samverkar vi med PRO och SPF i fråga om
utnyttjande av lokaler och skötsel av Cafeterian.
Expeditionen (på plan 3) hålls öppen i anslutning till
våra möten.
Besök gärna den trevliga Cafeterian, som är öppen
för alla, vardagar kl 09-15.
Du kan också hyra någon av lokalerna för fest till medlemspris.
Kontakta Pensionärsalliansen för bokning. Tel 28 68 80.

Annonsering av mötestider m m Aktuella mötesprogram annonseras under rubriken
”Föreningsnytt” i SN varje tisdag.

Betalning för arrangemang i föreningens egen regi görs
senast den inbetalningsdag som angivits till föreningens
eget bankgiro 136-0684.

Den sociala samvaron över kaffekoppen eller på Trivselkvällen
är viktig.

Det är också viktigt att ha roligt tillsammans.

Välkommen i en vass (tydlig) men varm förening.

Marcus Sjöström ordf.

Sveriges Pensionärers Riksförbund avdelning 56 Nyköping bildades i januari 1946. Medlemskap i förbundet är öppet för alla pensionärer. Tillbaka till första sidan.

  V Trädgårdsgatan 53, 611 32 Nyköping  Tel. 0155 214540