Nyheter

Två pensionärsorganisationer blir en.

Sveriges äldsta pensionärsorganisation SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund, beslutade på sin kongress den 18 maj 2016 att gå samman
med SKPF pensionärerna, Svenska kommunalpensionärernas förbund.
Tillsammans får förbunden drygt 170 000 medlemmar och är därmed Sveriges tredje största pensionärsorganisation.
Målet är att i framtiden företräda inte bara de egna medlemmarna utan även Sveriges samtliga pensionärer, cirka 20 procent av befolkningen, två miljoner.
Det är första gången som två pensionärsförbund går samman.

- Genom att också på ett organisatoriskt plan samla krafterna kan vi nu på ett betydligt bättre sätt använda våra resurser
för att få genomslag i samhällsdebatten. Vi blir också mer representativa för pensionärerna och kan med ännu större kraft
driva våra hjärtefrågor, säger Jöran Rubensson, förbundsordförande i SPRF.

- Jag tycker att det känns jättebra att vi tillsammans kommit så här långt och bestämt oss för att gå samman.
Nu ser jag fram emot ett gemensamt arbete i positiv anda, i såväl avdelningar som distrikt. Och jag vill uttryckligen hälsa
alla nya medlemmar välkomna, säger Berit Bölander, ordförande i SKPF pensionärerna.

Formellt går förbunden ihop den 1 juli 2016 och fusionen beräknas vara avslutad vid årsskiftet.

Kongressen valde två ledamöter till SKPFs förbundsstyrelse: Jöran Rubensson och Gunvor Petersson.

SPRF bildades 1937 och var vi bildandet en organisation för pensionerade statstjänstemän.
Förbundet hade vid samgåendet 18 000 medlemmar.

SKPF har drygt 150 000 medlemmar. Förbundet är öppet för alla som har någon form av pension eller är maka/make/samboende/registrerad partner med medlem.
Tillbaka till första sidan.

  V Trädgårdsgatan 53, 611 32 Nyköping  Tel. 0155 214540