Referat och bilder från 70-årsjubileet


Lördagen den 15 okt. firade SPRF Nyköping 70 år med fest i Pensionärernas hus.
Först mingel i Cafeterian, där man också kunde se bilder från de senaste 10 årens verksamhet.
Sedan utsökt trerättersmiddag från MOAs i stora salen vid vackert dukade bord.
Inbjudna gäster var f.d. SPRFs distriktsordf med fru, PRO och SPF seniorer ordf. De uppvaktade med blommor, present och tal.
Tyvärr kunde inte SKPFs ordf. Alliansens ordf. och vår f.d. Förbundsordf. komma.
Marianne Castegren underhöll med minnen från 40-, 50- och 60-talet i både tal och sång, där alla kunde sjunga med i de välkända låtarna och minnas.
Högtidstalet hölls av Olle Hallberg med tillbakablick på 1946, då föreningen bildades av stadstjänstemän
och hur traditionen av möte varje torsdag utvecklades.
Han avslutade med att utbringa ett 4-faldigt leve för SPRF Nyköping

.

Eva Sjöström, Anita Schreil, Marcus Sjöström
Eva Sjöström, Anita Schreil, Marcus Sjöström

Toastmaster Barbo White
Toastmaster Barbro White


Gäster: Leif Kindblom fd distriktsordf. Rolf Thorsell SPF Seniorer ordf.


och Lasse Eriksson PRO ordf.


Drink före matenLeif Kindblom, Eva Sjöström, Olle HallbergWolf Seiz, Gilbert Malmström, Hania Engstedt


Gunvor Gustavsson, Inger Thunberg, Sylvia Malmström, Björn Thunberg, Gösta Carlsson


Gilbert Malmström, Maj-Lis, Kersti. Bordet bakom Lasse, Birgitta Kempe, Barbro, Hans Johansson bl a.


Berith Berg, Lars Johansson, Göta Pörn, Harriet Peterson, Gudrun Sehlberg, Bengt Berg


Olle Hallberg håller högtidstalet


Clara Berglund, Rolf Thorsell, Hania, Betty Zetterberg


Betty, Åsa Kindblom, Marcus


Kersti Carlberg, Bengt Engstedt, Bengt Larsson, Renate Forsgren


Berit Carlsson, Renate, Maj-Lis Jäleby


Alexandra och Sylvia


Barbro, Leif, Kerstin HallbergLasse Eriksson PRO gratulerar


Rolf Thorsell SPF Seniorer håller tal


Likaså Åsa Kindblom från SPRF Förbundet


och Leif höll tal på vers


Blommor och presenter


Marianne Castegren underhållerLasse och Birgitta serveras efterrätten


Gerd och Bengt Tollander


Barbro tackar Marianne med en ros


Marcus tackar för en mycket trevlig fest

Högtidstal av Olle Hallberg:


SPRF avd. 56 fyller 70 år med fest 15 oktober 2016
Vi har samlats idag för att fira vår SPRF avdelning som fyller 70 år. Det har kommit på min lott att hålla högtidstalet.
En tillbakablick är på plats.
En pensionärsförening bygger på att en instans utbetalar pension efter avgång ur tjänst. Staten var först och då de
statliga kommunikationsverken – SJ, Post och Telegraf – året var 1917 alltså för snart 100 år sedan. Innan dess var det inte
självklart med tjänstepension Först då – 1917 - fanns det pensionärer som skulle kunna bilda en kamratförening.
Det som kom att kallas Statspensionärerna startade dock inte nationellt förrän 1937.Järnvägstjänstemännen var först ute.
Hur var det i Nyköping då? Jo SJ-folk även här – men starten skedde först 1946. Bland de 12 personer som samlades fanns
tågmästaren,stinsen och lokföraren vid Centralstationen. De bildade en ”lokalavdelning för pensionerade statstjänstemän i
Nyköping med omnejd”. Vid årsmötet 1947 tillkom en brevbärare och ett trafikbiträde bland medlemmarna som nu var 47 till antalet.
Årsavgift 3 kr – men lägre för änka efter pensionär. SPRF hade kommit igång i Nyköping.
CITAT från årsmötesprotokoll 16 februari 1949:”ordf. avslutade sammanträdet och anförde att de medlemmar som kunna - ICKE
skulle draga sig för att vara behjälpliga med underhållning för att därmed öka trevnaden vid sammanträdena”
Den uppmaningen har medlemmarna fortsatt tagit till sig – det har inte varit svårt att få medlemmar att medverka i programverksamheten.
Vad hade föreningen för aktiviteter: Resor, studieverksamhet, en musikensemble underhöll. Men Vårmöte,höstmöte,årsmöte och julfest
var fram till 1960-talet de enda medlemsträffarna.
Sen under 1970-talet började man med tisdagsträffar och då som opretentiösa sammankomster över en kopp kaffe.
Senare utvecklades dessa till Öppet Hus- möten varje vecka men nu på torsdagar.
En speciell programgrupp har sett till att utforma vår- och höstprogram som trycks och skickas ut.
Detta blev ett signum för SPRF som därmed skilde sig från övriga pensionärsföreningar genom att träffas varje vecka och då med program
i form av underhållning eller kultur – samhällsinformation.
Aktiviteter som tillkom var bridge, gymnastik, data- och ekonomicirklar. Boule spelades på sommaren Träffarna utökades med studiebesök,
trivselkvällar vår och höst, PUB-aftnar.på senare år.
Informationen till medlemmar och intresserade utökades - från annons i lokaltidningen - med en hemsida på internet och nyhetsblad delades ut med e-post.
Jag vill kort räkna upp några märkesår i föreningens historia
1991- Pensionärernas Hus startade och lokalsamarbete inleddes med SPF/PRO Pensionärsalliansen bildades av de tre föreningarna
1992 – det högsta medlemsantalet någon gång – 481
1994 – ordet Statspensionär slopades i namnet – alla fick vara med oavsett yrkesbakgrund
1996 – vår förening fyllde 50 och riksförbundet inkasserade det året en rejäl framgång i Arbetsdomstolen som avgjorde
tvistemål med Staten till statspensionärernas fördel – pensionerna återställdes till avtalsenlig nivå. SPRF var drivande!
2000 – ett förmånligt försäkringsavtal träffades med Länsförsäkringar – ett samarbete med SPF genom respektive distrikt
Men slutligen måste framhållas följande: Genom alla år som jag och min hustru Kerstin varit med har det roligast av allt varit
den positiva stämning som råder vid träffarna där styrelse och värdar strävar efter att välkomna, se och känna igen de som kommer.
Trivseln i SPRF har varit genuin – i styrelsen och bland medlemmarna genom åren – därom tror jag att vi alla här är överens.
Och detta är i sin tur något som absolut bidragit till god äldrevård. Att träffa vänner, att samspråka att ha roligt men också
att få information om aktuella kommunala frågor - det är viktigt och bidrar till god livskvalité.
Jag vill nu att alla reser sig och höjer glasen till en skål för 70-åringen SPRF avdelning 56 – SKÅL
Ett fyrfaldigt leve för föreningen SPRF - den leve
HURRA,HURRA HURRA HURRA

Tillbaka till första sidan.


  V Trädgårdsgatan 53, 611 32 Nyköping  Tel. 0155 214540