Resor


Resor


Teknisk arrangör ReseKompaniet i Eskilstuna AB
Tele 016 – 51 01 51
Öppet Måndag – Fredag kl. 08.00 – 17.00
Resorna bokas hos SPF Nyköpingsföreningen tel 0155-268865. Tel tid mån-fre kl 10.00-12.00
Bekräftas av Resekompaniet
Administrationsavgift tas ut vid återbetalning
I övrigt gäller sedvanliga resevillkor.
> RESOR Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF Seniorerna-föreningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, SPRF och PRO i Nyköping. Aktuell information om resor lämnas på medlemsmöten och annonseras under föreningsnytt i Södermanlands Nyheter och på hemsidan. För många av resorna finns särskilda informationsblad. Anmälan om deltagande i resor görs till kansliet i Pensionärernas Hus som är öppet måndag till fredag kl. 10.00 – 12.00 samt på medlems-mötena. Tel 0155-26 88 65. Vid anmälan måste du lämna uppgift om vilken resa som avses samt namn, adress, telefonnummer på samtliga deltagare du vill anmäla samt vilken förening de tillhör. Meddela även om specialkost önskas. Vid övernattning ska anges vem du vill bo tillsammans med. I priset ingår del i dubbelrum/hytt. Vän kan få medfölja i mån av plats. Vid resor som går till städer där bussen inte kan köra fram till besöksmålet, och som i regel ligger centralt med kullerstensgator och byggnader utan hiss, kan det vara svårt för personer med nedsatt rörelseförmåga. De kan inte räkna med hjälp från resenärer eller reseledare. Betalning sker genom inbetalningsavin som sänds ut i god tid före resan tillsammans med information från Resekompaniet eller researrangören. Vid återbud debiteras biljetter och hotellrum som ej går att avboka. För utlandsresor gäller särskilda bestämmelser. OBS! I programmet angivna datum och tider kan ändras. Vi reserverar oss för prisförhöjningar utanför vår kontroll. Vid för få anmälningar kan resor ställas in. Den avgångstid och plats som finns på meddelandet du får med inbetalningsavin gäller.


 

 

DELTAGARE
För deltagande i resorna fordras medlemskap i någon av SPF-f'öreningarna inom Nyköpings kommun, SPRF i Nyköping eller SPF Oxelösunds-Seniorerna.

INFORMATION
Aktuell information om resor lämnas i annonser under Föreningsnytt i Södermanlands Nyheter på lördagar under rubriken "SPF/SPRF Resor". För många av resorna finns särskilda informationsblad, se nedan.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i resor kan göras till SPF-exp i Nyköping, Tel tid mån-fre kl 10.00-12.00, utom under tiden från mitten av juni till mitten av augusti. Övrig tid är telefonsvararen inkopplad. Tel.numret är 26 88 65. Vid anmälan måste du lämna uppgift om vilken resa som avses samt namn, adress och telefonnummer på samtliga deltagare i resan. Meddela även eventuella önskemål, t. ex. enkelrum, rumskamrat i dubbelrum, vegetarisk kost m.m. Observera att deltagareantalet är begränsat,så först till kvarn gäller. anmälan kan dock inte tas emot förrän programmet nått ut till alla i SPF.
Betalning sker genom postgiroinbetalningskort, som utsändes i god tid före resan tillsammans med informationer om densamma. Observera att anmälan är bindande! Vid återbud efter det att inbetalningskort utsänts debiteras följande avgifter per person: för endagsresor 50 kr, för flerdagarsresor 50 kr för första dagen samt 20 kr per ytterligare dag. Därutöver kan tillkomma kostnader som föreningen åsamkats för exempelvis biljetter och hotellrum som ej gått att avboka. För utlandsresor gäller speciella bestämmelser.Vi reserverar oss för prishöjningar utanför vår kontroll. Inkvartering sker normalt i dubbelrum. Vid för få anmälningar kan resor ställas in. Angiven avgångstid kan ändras! Den avgångstid som finns på den lapp Du får med inbetalningskortet gäller. Kolla därför noga!


Beroende på antal deltagare från de olika föreningarna kommer avgångstider och hållplatser att aviseras på resebesked som utsänds tillsammans med inbetalningskort. Resan ska vara betald innan avresa.

Tillbaka till första sidan.

  V Trädgårdsgatan 53, 611 32 Nyköping  Tel. 0155 214540