Välkommen till vår hemsida!

Pensionärernas hus

Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF avdelning 256
"Pensionärernas hus"
V. Trädgårdsgatan 53, 61132 Nyköping
Telefon 0155-21 45 40
E-post avd56.nykoping@sprf.se

Två pensionärsorganisationer blir en. Se NYHETER


Länk till vår nya hemsida

www.skpf.se/nykopingavd256a