Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2017:

Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Marcus Sjöström 0705712438 bipennifer@bredband.net
Vice ordförande Barbro Jömark White 070 5509388 barbro.jomarkwhite@gmail.com
Kassör Gunilla Lind 0702456049 gunillafhs@hotmail.com
Sekreterare Monica Fredsberg 0706089610 monica.ef@compagnet.se
Ledamöter Clara Berglund 070 47655419 claraberglund@hotmail.com
Suppleant Berith Berg 070 3159772 berg.berith@gmail.com
Suppleant Kenth Pettersson 28 26 44 brittmariep@telia.com

</td

Särskilda arbetsuppgifter inom avd 56:

Funktion Namn Telefon
Medlemsrekryterare
Klubbmästare Birgitta Kempe 0703996204
Programkommittén Marcus Sjöström sammank. 0705712438
Olle Hallberg 0706952590
Christina Söderman 28 87 96
Hania Engstedt 0707577046
Björn Thunberg 0739194900
Clara Berglund 07047655419
Barbro Jömark White 0705509388
Studieorganisatör Björn Thunberg 0739194900
Reseansvarig
Friskvårdsansvarig Karin Stridh 28 19 97
IT-ansvarig Birgitta Kempe 0703996204
Lotteriansvarig Berith Berg 0703159772
Säkerhetsombud Marcus Sjöström 0705712438
Representant i Kommunens pensionärsråd (KPR) Marcus Sjöström 0705712438
Kenth Pettersson 28 26 44
Representant i Landstingets pensionärsråd (LPR)
Pensionärsalliansens styrelse Gilbert Malmström 28 89 08
Ersättare Marcus Sjöström 0705712438
Tillbaka till första sidan.


  V Trädgårdsgatan 53, 611 32 Nyköping  Tel. 0155 214540